21 czerwca 2016

Koncert Charytatywny

Koncert Charytatywny to projekt który zrodził się we współpracy naszej Fundacji oraz wrocławskiego studia tańca Street Dance Academy, a także szeregu osób i instytucji, które bez wątpienia należy określić przyjaciółmi tej inicjatywy przez wielkie P.
Cele naszych koncertów bywają różne, tak jak i różne są sytuacje na które napotykamy w codziennym życiu, a które wywołują w nas sprzeciw, motywując jednocześnie chęć aby poprawić je na lepsze. Zbieraliśmy zatem pieniądze zarówno na rzecz dzieci najuboższych aby choć kilka z nich mogło wyjechać na prawdziwe wakacje, wsparliśmy finansowo budowę ośrodka dla młodzieży niepełnosprawnej fizycznie i umysłowo, fundowaliśmy stypendia dla zdolnych młodych artystów aby mogli realizować swoje pasje.

Wierzymy że wszystkie wielkie zmiany rozpoczynają się od niewielkich poczynań i decyzji, pragniemy zatem aby nasze koncerty charytatywne były właśnie tymi małymi krokami zmiany na lepsze w różnych sferach otaczającej nas rzeczywistości.
Więcej informacji: www.koncertcharytatywny.pl