18 lipca 2020

Regulamin W Rytmie Rozwoju

Regulamin uczestnictwa w warsztatach tanecznych i rozwojowych online – „W Rytmie Rozwoju”

1. Organizatorem warsztatów tanecznych i rozwojowych online „W Rytmie Rozwoju” dalej zwanymi warsztatami jest Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD ul. Gwarków 21, 59-500 Złotoryja.
2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zarejestrowanie się uczestnika, a w przypadku osób niepełnoletnich rejestracja uczestnika przez rodzica/opiekuna prawnego na stronie www.trood.pl akceptacja regulaminu oraz wszystkich zgód.
3. Uczestnikami warsztatów mogą być wszystkie osoby zamieszkujące Złotoryję oraz okolicę.
4. Udział w warsztatach jest darmowy.
5. Uczestnik będzie otrzymywać na e-maila podanego podczas rejestracji filmy do nauki kroków tanecznych oraz filmy z warsztatów rozwojowych.
6. Uczestnik zobowiązuje się do nieudostępniania osobom niezarejestrowanym, niepowielania oraz niepobierania filmów warsztatowych.
7. Filmy mają charakter autorski i każdorazowe ujawnienie złamania pkt. 6 regulaminu będzie traktowana jako naruszenie praw autorskich zgodnie z przepisami ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
8. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD z siedzibą w Złotoryi (59-500), ul. Gwarków 21. Dobrowolnie podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji warsztatów oraz w celach marketingowych. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom takim jak współorganizatorzy, patroni medialni i innym podwykonawcom współtworzącym warsztaty. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
9. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych wysyłanych przez Fundację Rozwoju Człowieka TROOD drogą elektroniczną z wykorzystaniem końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Wyrażenie niniejszej zgody jest warunkiem koniecznym prowadzenia korespondencji.